Zoeken

Innovatie

Doen is ook innoveren. ENGIE E&P Nederland neemt actief deel aan innovatieprojecten.

Innovatie wordt door de overheid gezien als een belangrijk middel voor de realisatie van de "30/30 doelstelling". Daarnaast wil het kabinet topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker maken. Om dat te bereiken, werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen aan kennis en innovatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in zogeheten innovatiecontracten. ENGIE E&P Nederland B.V. is zeer betrokken bij het Innovatiecontract Upstream Gas en Institute for Sustainable Process Technology.

ENGIE E&P is al jarenlang actief op de Noordzee en opereert een 40-tal platforms. We hebben met eigen ogen gezien dat er in al deze jaren langzaamaan nieuw leven is ontstaan op en rondom deze platforms. Een ecologische plus die we niet hadden voorzien maar die we wel een warm hart toedragen. Daarom is ENGIE E&P eerder al een samenwerking aangegaan met IMARES, waarbij onderzoeker Joop Coolen duikt en speurt naar onderzeeleven rondom productieplatformen en installaties (zie video Duikend onderzoek op ENGIE gasplatform in Noordzee). Mede op basis hiervan heeft ENGIE samen met EBN het initiatief genomen voor een proefproject: Platforms natuurlijk!

Platforms natuurlijk!

Drie van onze platforms (L10-C, L10-D en L10G), die op ongeveer 70 kilometer ten Noordwesten uit de kust van Den Helder staan, komen op een punt waarbij het einde van de economische levensduur nabij is. Gebruikte olie- en gasplatforms dienen in principe te worden verwijderd. We staan voor de vraag wat te doen? De platforms zonder meer verwijderen of onderzoeken of we (delen van) de platforms kunnen inzetten voor onderzoek naar de versterking van natuurwaarden in de Noordzee? Wij kozen voor het laatste.

Platforms Natuurlijk is een proefproject wat is geïnitieerd door ENGIE E&P Nederland B.V. in samenwerking met EBN. De pilot onderzoekt of platforms een tweede kans verdienen waarbij ze tegelijkertijd bijdragen aan het versterken en het herstellen van het maritieme milieu in de Noordzee.

Uit onderzoek blijkt dat een deel van de stalen platforms onder de zeespiegel in de loop der jaren een biologische hotspot voor vis, schaaldieren, zeezoogdieren en wieren zijn geworden.

Het doel van het Platforms Natuurlijk proefproject is om de stalen jackets van de platforms: L10-c, L10-d en L10G de komende 15 jaar te laten staan zodat de biodiversiteit en het natuurleven zich weer kan ontwikkelen op de volgende manieren:

• Behouden van het nieuwe bestaande leefgebied

• Ontwikkelen van een broedplaats voor zeevogels op de top van de jackets

• Het stimuleren van de natuurlijke verkalking

• Visserij is verboden in dit gebied

• Herintroductie van de platte oester op deze locatie

• Uitbreiding van het rif.

Bekijk voor meer informatie over het project de video.

Hoe nu verder
In de afgelopen maanden hebben we gekeken naar de mogelijkheden. De belangrijkste vragen die voorliggen zijn onder andere:

• Wat zijn de juridische en technische randvoorwaarden?

• Welke vergunningen zijn er nodig en wat is de planning?

• Wat is voor het maximaliseren van de ecologische plus het beste ontwerp?

Met experts en belanghebbenden en Ngo’s is in de afgelopen maanden veel gesproken. In de komende periode bespreken we met het ministerie van Economische Zaken, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu het wettelijk en regelgevend kader van het pilot project.

Meer informatie
Als u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie via het emailadres: communicatie@nl-epi.engie.com

Zeepinjectie

Een concreet voorbeeld is “zeepinjectie”. Als een put onvoldoende produceert, kun je zeep injecteren zodat het water dat het gas in de kolom tegenhoudt, met het schuim omhoog komt. Dit is geen nieuwe techniek, maar werd eerder niet door ons offshore toegepast. We zochten eerst naar de juiste duurzame zeep en hebben ook verscheidene ‘defoamers’ getest, dat het gas weer scheidt van het water en zeep. Het water met zeep wordt geherinjecteerd in het oude veld. Zo gaat zeepinjectie bijvoorbeeld toegepast worden op het L10-A complex, waarmee ook gas gewonnen kan worden wat anders achter zou blijven. Voor dit reservoir zal dit zo’n 300 miljoen m3 extra gas zijn. Dit is voldoende om bijna 200.000 huishoudens een jaar van gas te voorzien. 

Een ander voorbeeld is “stabiele kwaliteit van overboordwater”.