Zoeken

Reactie ENGIE E&P Nederland B.V. op het Energierapport van het Ministerie van Economische Zaken

01 / 2016

ENGIE E&P Nederland B.V., de grootste gasoperator op het Nederlandse deel van de Noordzee, sluit zich aan op de ingezette koers van het Energierapport ‘Transitie naar duurzaam. ENGIE steunt de keuze in het energierapport om te sturen op reductie van de uitstoot van CO2. en dat er ingezet wordt op alle CO2-arme technologieën als wind, zon, maritieme energie, biomassa, afvang en opslag van CO2 én eigen aardgas.

Het Energierapport erkent in onze ogen terecht de rol die aardgas in een schonere, zekere en betaalbare energievoorziening in Nederland speelt en zal spelen. Een veilige winning van Nederlands gas vergroot daarbij onze onafhankelijkheid en biedt kansen voor werkgelegenheid, innovatie en economische kracht. Winning van extra gas uit de Noordzee zal hieraan een extra stimulans kunnen geven.

ENGIE wil, in samenwerking met onze brancheorganisatie NOGEPA en de brede gassector, een leidende rol spelen om samen met alle spelers in de Nederlandse energievoorziening te werken aan de transitie naar een CO2-vrije energietoekomst. We zullen actief deelnemen aan de Energiedialoog.

ENGIE zal zich daarom met de gasindustrie, onze private en publieke partners blijven inzetten voor een veilige en toekomstbestendige gasopbrengst uit de Nederlandse Noordzee.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joep Sweyen (Public Affairs adviseur) of Karin Roeleveld (Communicatie adviseur) via 079-3686868 / communicatie@nl-epi.engie.com