Zoeken

Proefboring ten noorden van Schiermonnikoog

06 / 2016

Op 9 juni 2016 heeft het Ministerie van Economische Zaken de kennisgeving gepubliceerd inzake de proefboring ten behoeve van gaswinning ten noorden van Schiermonnikoog. Op diezelfde dag heeft ENGIE E&P Nederland B.V. de besluiten op de vergunningsaanvraag ontvangen. Nieuwsbericht ENGIE E&P Nederland B.V. 13 juni 2016

Van vrijdag 10 juni tot en met vrijdag 22 juli 2016 liggen de besluiten ter inzage. Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen beroep instellen. U kunt de besluiten inzien via de website van het Bureau Energieprojecten van het Ministerie van Economische Zaken. Op de website treft u verder alle relevante documentatie zoals de Milieueffectrapportage (MER)  en de Passende Beoordeling  die door ENGIE E&P Nederland B.V.zijn opgesteld om de vergunningsaanvraag te kunnen toetsen op natuur- en milieuwetgeving.

ENGIE E&P Nederland B.V. zal de uitkomst van deze beroepsprocedure afwachten. 

Open en transparant

Wij vinden het belangrijk vinden om met alle betrokken partijen, waaronder de Gemeente en de bevolking van Schiermonnikoog, op een open en transparante wijze te blijven communiceren over de voorgenomen proefboringen.  Sinds de start van het project hebben wij reeds verschillende gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden en betrokken partijen, zoals de burgemeester, wethouder, natuurorganisaties en de plaatselijke werkgroep op het eiland Schiermonnikoog. Dit willen we graag continueren. 

Zorgen voor de mens, natuur en milieu

ENGIE E&P Nederland B.V. heeft alle stappen in de procedure zorgvuldig gezet. Zorgvuldigheid gaat bij ons voor snelheid. We zijn dan ook aan de in de zienswijzen naar voren gebrachte punten zoveel mogelijk tegemoet gekomen. Zo is de duur van de eerste proefboring verkort van 4 naar drie maanden. Deze proefboring zal in de wintermaanden plaatsvinden. Vanuit toerisme en ecologie is de winterperiode het minst belastend. Daarnaast zal er niet geheid worden zoals gebruikelijk is tijdens dergelijke proefboringen, maar zal het gat in de bodem volledig worden geboord.

Doel proefboring

Uitgebreid seismologisch onderzoek van ENGIE E&P Nederland B.V. heeft aangetoond dat er zich mogelijk aardgas bevindt in het gebied. Het doel van de tijdelijke proefboringen is om te kijken of dat daadwerkelijk zo is. Mocht het niet zo zijn, dan zal er in de toekomst op deze plek geen gaswinning plaatsvinden. Mocht er wel aardgas worden aangetroffen dat economisch winbaar is, zal op basis van geldende wet-en regelgeving mogelijk een winningsvergunning worden aangevraagd.

Deze proefboringen passen binnen de uitgangspunten van het Nederlandse overheidsbeleid t.a.v. het winnen van aardgas uit de zogenaamde kleine velden. In het kleine velden beleid werken overheid en bedrijfsleven samen om aardgas te winnen, zoals in dit geval op de Noordzee. Het belang van het kleine veldenbeleid voor Nederland is in het recente Energierapport door het kabinet herbevestigd.

Veilig en verantwoord

Veilig en verantwoord zijn voor ENGIE E&P Nederland B.V. kernbegrippen bij het uitvoeren van een proefboring. Onze meer dan 50 jaar ervaring en de strenge eisen van de overheid maken dat we met vertrouwen kijken naar het veilig en verantwoord uitvoeren. 

Meer informatie:

Over de Rijkscoordinatieregeling:

Ministerie van Economische Zaken
Bureau Energieprojecten
Tel. 070-3798979
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/proefboring-ten-behoeve-van-gaswinning-ten-noorden-van-schiermonnikoog

Over het project:

ENGIE E&P Nederland B.V.
E-mail: communicatie@nl-epi.engie.com