Zoeken

ENGIE E&P Nederland B.V. ziet af van proefboringen naar gas ten Noorden van Schiermonnikoog

02 / 2017

ENGIE E&P zal geen proefboringen uitvoeren naar gas ten noorden van Schiermonnikoog. De exploratievergunning (die afloopt per 17 juni 2017) wordt niet verlengd en de milieuvergunningen worden teruggegeven aan het Ministerie van Economische Zaken.

ENGIE E&P heeft na intern beraad besloten om af te zien van proefboringen ten Noorden van Schiermonnikoog. ENGIE E&P ziet de uitspraak van de Raad van State als een sluitstuk en een bevestiging van een zorgvuldig voorbereidingsproces waarbij onder meer constructief met verschillende stakeholders (waaronder Brede Coalitie “Niet Boren voor Schiermonnikoog" *) is gesproken.

* De brede coalitie Niet Boren voor Schiermonnikoog bestaat uit de bewoners van Schiermonnikoog, verenigd in Horizon Schiermonnikoog en 17 natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Urgenda en Milieudefensie.